Logo

Search form

Kontaktudvalget (KU)

beskæftiger sig med afgørelser om optagelse af kollegianerne, om kollegietidens længde og overtrædelse af husordenen samt dispensationer fra fundatsens optagelsesbetingelser. Udvalget består af eforen og 4 medlemmer valgt for ét år ad gangen blandt kollegianerne ved skriftlig afstemning. (Fundatsens § 13).

Danish
.