Logo

Search form

Kollegierådet

Kollegierådet varetager administrationen af kollegiet. Det består ifølge fundatsen af et lige antal medlemmer, den ene halvdel vælges af og blandt kollegianerne, (i praksis kollegianerrådets forretningsudvalg), og den anden halvdel består af eforen, inspektøren og 2 af kontorets personale.

Kollegierådet drøfter kollegiets løbende sager, og der træffes afgørelser om de små og store sager på kollegiet. Kollegianerne har adgang til at overvære kollegierådsmøderne, der normalt afholdes én gang om måneden, jf. i øvrigt forretningsordenen. Eforen er mødeleder.
Bestyrelsen ansætter kollegiets efor, der i overensstemmelse med loven om erhvervsdrivende fonde er at sammenligne med en direktør og som varetager den daglige drift på bestyrelsens og kollegierådets vegne. Eforen er ifølge fundatsen født medlem af kollegieråd og kontaktudvalg.
Danish
.