Logo

Search form

Baggrund

Egmont Kollegiet - ikke blot et sted at bo!

Egmont Kollegiet blev bygget i perioden fra 1953 til 1957, og dets etablering baserer sig på en donation fra Egmont H. Petersens Fond (deraf kollegiets navn). Egmont Fonden var involveret i kollegiets drift indtil 1974, hvor man oprettede den selvejende institution Egmont H. Petersens Kollegium uafhængig af Egmont Fonden. Siden da har driften og vedligeholdelsen af kollegiet været baseret på lejeindtægterne fra kollegianerne, Q8 benzinstationen og vuggestuen på 9. etage.

Oprettelsen af den selvejende institution Egmont H. Petersens Kollegium skete i sammenhæng med, at kollegiet ophørte med den hoteldrift, som sikrede en del af kollegiets økonomi. Ud over at være et hjem for de knap 500 kollegianere var Egmont Kollegiet nemlig fra starten dimensioneret, så det kunne fungere som hotel i sommermånederne. Af hensyn til hoteldriften blev kollegiet  forsynet med store fællesfacili­teter i form af et hotelkøkken, en restaurant, en café, en hall med pejsestue, en personalekantine – samt en bolig til hoteldirektøren. Endvidere var der indrettet depotrum til opbevarelse af kollegianernes effekter i de sommerperioder, hvor de af hensyn til hoteldriften måtte fraflytte deres værelser.

Fællesfaciliteterne har lige fra starten været af særlig betydning for Egmont Kollegiet som et centralt element i københavnske studerendes sociale og dermed også faglige netværk. Det slår sjældent fejl, når man taler med ældre københavnske akademikere, at de kender Egmont Kollegiet. Dels fordi de ligesom cirka  10.000 andre studerende har boet her, dels fordi de har deltaget i fester eller arrangementer på kollegiet. De husker de gode fester og de lødige og vedkommende arrange­menter, og de husker de smukke og funktionelle rammer og Egmont Kollegiets unikke arkitektur.

Efter hotelvirksomhedens ophør har fællesområderne været brugt til diverse formål – internt såvel som eksternt, i og med at dele af dem i kortere eller længere tid har været udlejet til eksterne brugere. I gen­nem årene har man også ved små interne rokader skabt rum til dækning af behov, som man ikke kunne forudse, da kollegiet blev bygget, men først op til 50 års jubilæet i 2007 blev der formuleret en egentlig målsætning for Egmont Kollegiets udvikling.

Egmont Kollegiet vil – i erkendelse af de store ændringer der er sket i studieformerne siden kollegiets start –  etablere fleksible og varierede læringsmiljøer i store dele af fællesområderne. Egmont Kollegiet vil give kollegianerne mulighed for at udvikle deres personlige kompetencer via et varieret og indholdsrigt fritidsliv ved at der etableres funktionelle og indbydende miljøer til understøttelse af klub- og foreningsli­vet og som rammer for åbne arrangementer af kulturel og samfundspolitisk art, og Egmont Kollegiet vil signalere høj kvalitet ved i respekt for den unikke arkitektur at give kollegiet et funktionelt og kunstnerisk løft.

Danish
.