Logo

Search form

God Fondsledelse

I henhold til § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde skal bestyrelsen forholde sig til anbefalingerne for God Fondsledelse. 

 

Danish
.