Logo

Search form

Girafudvalget (GU)

- er et udvalg der byder nyindflyttere velkommen samt giver dem mulighed for at møde andre kollegianere end dem fra deres egen gang og derved danne bekendtskaber på tværs af køkkenerne.

GU holder et arrangement ca. hver anden måned, hvor de sidst indflyttede kollegianere inviteres til en middag i Caféen sammen med medlemmer fra GU. Senere på aftenen åbner Caféen, og de nyindflyttede får her deres ilddåb som bartendere samtidig med, at de andre beboere får mulighed for at komme ned og møde dem - " Se Giraffen", deraf navnet på udvalget.

Danish
.